XPel är helt alkohol- och drogfritt, det betyder att vi har nolltolerans mot all form av alkohol och droger. Om vi upptäcker innehav eller bruk hos någon deltagare kommer vi begära att denne lämnar lägret snarast möjligt.

Skulle vi märka att någon deltagare överkonsumerar starkare energidryck kommer vi att göra en kortare utvärdering av situationen vilket kan leda till att deltagaren får lämna lägret.

Vi vill också understryka att även rökning och snusning är förbjudet om man är under 18 år.